AK Translations

Value for money

PUBLICATIONS

 

A. Translated books about computers and information science

 

Nicholas Wells

The Linux Network

 

Fred Butzen & Christopher Hilton

LINUX® Web Server Toolkit

 

Ted Alspach

PageMaker Plus for Windows

 

Barbara Kasser

Working with PowerPoint 97

 

B. Translated literary and general texts

 

William Burroughs

Flikker

(Original title: “Queer”)

Utrecht, 2015

 

Bill Clinton: My life

Baarn, 2004

 

Joe Eszterhas

American Rhapsody

 

The Beatles’ Anthology

Amsterdam, 2000

 

Rupert Brooke: 1914

Vertaald door Arthur Kooyman

Utrecht, 2000

 

Alfred Tennyson: Arthurs dood

Vertaald door Arthur Kooyman

Utrecht, 1989

 

A translation of Dryden’s "Crownprince of dullness"

Vooys, jaargang 1, nummer 1

 

Pericle Patocchi

Vijf gedichten

Utrecht, 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Work on medieval French troubadours

 

Edition of collected poems of Bernart de Ventadour

Amsterdam 2015

Bernard de Ventadour (medieval Provencal troubadour)

Quan vei la lauzeta

Utrecht, 2010

 

Drie zangen van de troubadour Peire Vidal

Utrecht, 1978

 

D. Original poetry

 

Een nieuwe huid

Utrecht, 2014

 

De planeet des doods (book of poetry)

Utrecht, 2010

 

“De tongval van Massimo” (poem)

In: Honderd Dichters 6

Leiden, 2002

 

“De planeet des doods” (poem)

In: Honderd dichters 1

Leiden, 2000

 

The death of King Pellinore and other poems

New York, 1984

 

E.  Publications on linguistics and literature

In English

 

9th International Congress of IGEL

Andringa, Els and Arthur Kooijman: Entering the Dutch Poly-system: the Case of Virginia Woolf

 

F.Publications on linguistics and literature

In German

 

"Sprachgitter" von Paul Celan

Eine Analyse und Interpretation des Gedichtes

Weimarer Beitrage

April 2009

 

G. Publications on linguistics and literature

The series “Verba poetarum” (words of the poets, publications on the words of classical Dutch poets)

 

De woorden van “Verzen” van Willem Kloos

De woorden van het gedicht en hun frequentie

Utrecht, 2011

 

De woorden van “Een winter aan zee” van A. Roland Holst

De woorden van het gedicht en hun frequentie

Utrecht, 2010

 

Bloems woorden

De woorden van Bloems gedichten en hun frequentie

Utrecht, 2007

 

Marsmans woorden

De woorden van Marsmans gedichten en hun frequentie

Utrecht, 2000

 

 

H. Other publications on literature and linguistics

 

Editon of Menno ter Braak: “Van oude en nieuwe Christenen”

Publication and introduction to this

Utrecht, 2014

 

Edition of “Verzamelde gedichten” (Collected Poems) of H. Marsman

Publication and introduction to this

Utrecht, 2015

 

Hen en hun tussen 1600 en 2010

Neerlandia/Nederlands van Nu, July 2011

 

Uit de donkere kamer

Interpretaties van en essays over Hermans' Donkere kamer van Damokles

Utrecht, 2002

 

Kloos en Baudelaire en de zee

Utrecht/Edinburgh, 1993

 

Buysses "Recht van de sterkste" en de realiteit

Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap IV

 

De donkere kamer van Damokles; een constructie-analyse

Forum der Letteren, jaargang 29, nummer 2

 

Zinsafbreking in verzen. Perceptuele manipulatie bij Rutger Kopland

Forum der Letteren, jaargang 25, nummer 3

 

De alchemie en Mulisch' Aanslag

De nieuwe taalgids, jaargang 78, nummer 6

 

Dimensies in het vertaalproces

Vooys, jaargang 1, nummer 3

 

Cliché en vondst. Zes vormen van Natureingang in de Middeleeuwse

liefdeslyriek

Vooys, jaargang 2, nummer 2

 

Iets over ambiguïteit in de opbouw van -ij/-erij woorden

Vooys, jaargang 5, nummer 1

 

Regel 254 van Die borchgravinne van Vergi oftewel: 100 jaar misverstand

Vooys, jaargang 3, nummer 1

 

Onder de pet houden (2)

Onze Taal, mei 2000

 

Engels

Onze Taal, februari/maart 1996

 

 

Engels?

Onze Taal, oktober 1995

 

"Er mist een blaadje"

Onze Taal, februari/maart 1994

 

De status van het Engels in Nederland

Onze Taal, december 1993

 

Nederlands in het Schots

Onze Taal, mei 1992

 

Anglicismen in computerhandleidingen

Onze Taal, januari 1991

 

Meer voorbeelden van namaak-buitenlands

Onze Taal, januari 1991

 

Namaak-buitenlands

Onze Taal, december 1989

 

Landennamen

Onze Taal, juli/augustus 1989

 

Niet-aanvaarde woorden

Onze Taal, februari/maart 1989

 

Flopje

Onze Taal, januari 1989

 

Onmogelijke vragen

Onze Taal, november 1987

 

Peettante en peetoom

Onze Taal, juni 1987

 

Pubertijd en -teit

Onze Taal, juni 1986

 

Het woord wetenschapper

Onze Taal, juni 1985

 

H. Publications related to Hinduism

 

Ramayana

Amsterdam, 2015

 

 

Mahabharata

Amsterdam, 2014

 

Het epos Mahabharata en de essentie van het Hindoeïsme (essay)

Utrecht, 2014